אודות

צה"ל, צבא ההגנה לישראל, הנו צבאה של מדינת ישראל והעם היהודי. משימתו היא להגן על מדינת ישראל ולדאוג לביטחונה ולביטחון אזרחיה. כצבא העם, שואב צה"ל את כוחו מאזרחי המדינה המתגייסים לשורותיו מכל גווני האוכלוסייה ומכל רחבי הארץ.
השירות בצה"ל הנו חובה, אולם יותר מאשר הוא חובה, הוא מהווה זכות גדולה, המאפשרת לכל ואחד מאתנו לתרום את חלקו במשימת הגנה על המולדת ועל המשך קיומנו בארץ ישראל.

עוד משנותיה הראשונות של המדינה (ואף לפני כן) משתלבים חיילים חרדים בצה"ל. כל אחד בהתאם לכישוריו ובהתאם ליכולותיו. שילוב החיילים החרדים מתבצע בכל אפיקי השירות האפשריים – כלוחמים, כאנשי טכנולוגיה ולוגיסטיקה, באגפי המודיעין, התכנון, המבצעים, כוח האדם והרשימה עוד ארוכה. מתוך הרצון לאפשר שמירה מלאה על אורח החיים החרדי,הקים צה"ל מסלולים ייחודיים המיועדים לחיילים מהציבור החרדי בלבד – מסלול שח"ר ומסלול נצח, ואלה מאפשרים לכל אחד ליישם את יכולותיו וכישוריו בדרך הטובה ביותר.

אתר זה, מאפשר לך להכיר מקרוב את מאפייני שירות החרדים
בצה"ל ואת המסלולים והתפקידים השונים המוצעים לך במסגרתם.
אנו בטוחים שהוא יהיה לך לעזר רב, ומקווים שתפיק ממנו את המיטב.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן