דבר רב שילוב חרדים בצה"ל

תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים, ועוסק בתורה. אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות. אמר לו אמשול לך משל, למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם מפני מה אתם בורחים, אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם. אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות, לא פקח אתה, אלא טפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתיראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. אף אנחנו עכשיו, שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה {דברים ל-כ} כי הוא חייך ואורך ימיך כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה. [ברכות סא' ע"ב]

 אליך בחור יקר!
אתה שהתורה היא נר לרגליך ואור לנתיבתך. אתה שהנך מקפיד על קלה כבחמורה, ומנהל את אורח חייך בהקפדה יתירה על פי השו"ע.
אתה שחפץ להמשיך את חייך בצורה זו בבטחה כדגים החפצים לחיות במימי חייהם. מסלולי השירות השונים המוצעים לך בצה"ל,
תואמים את אורחותיך ותנאי השירות הינם לפי כל כללי ההלכה. ובוודאי, כי במהלך שירותך הצבאי תקבל את מלא ההקפדה ותשומת הלב הראויה למאפייני
החברה החרדית – גדרי הצניעות נשמרים בקפידה לפי רוח ישראל סבא, כשרות המזון הנה מהודרת,ומידי יום שעת לימוד תורה מעוגנת בפקודות הצבא.
ברצוני לבקש ממך לחשוב על דבר נוסף. חשוב על השליחות הגדולה שביכולתך להגשים. אנו שחונכנו על ברכיי ערכי 'קידוש ה",
יודעים את גודלה של מצווה זאת. השירות במסלולי החרדים בצה"ל, מאפשר לך להציג בפני עם ישראל את הפנים היפות של החברה החרדית,
לחבר בין קצוות העם היהודי, לגשר על הפערים,ולהאיר באור התורה את צבא הגנה לישראל. אתה ועוד כמוך, מסוגלים לחולל מהפכה של ממש.
לקדש שם שמיים בעולם, להאהיב את שם שמיים, ולהגביר את השראת השכינה הקדושה.
הנני לברך- לך בכורך זה והושעת את ישראל!

הרב שמשון קליין, רב סרן

רב שילוב חרדים בצה"ל

אהבת את: דבר רב שילוב חרדים בצה"ל? אפשר לשתף!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

אולי יעניין אותך גם

תוכן עניינים

דילוג לתוכן