תהליך הגיוס

כיצד מצטרפים לשירות?

תהליך הגיוס

אם אתה תלמיד ישיבה

 1. חתימה על טופס הצטרפות למסלול חרב / מגן.
 2. ביטול המעמד (תלמיד ישיבה) ע"י פנייה בפקס ללשכת הגיוס/או התייצבות פיזית ללשכת הגיוס אליה אתה משתייך.
 3. יצירת קשר עם לשכת הגיוס בטלפון, על מנת לתאם בדיקות רפואיות ובדיקות נתונים,
  ולהצהיר שהינך רוצה להתגייס למסלול חרב / מגן. ניתן להגיע, ללא תאום, בשעות הבוקר המוקדמות.
 4. לאחר תהליך זה, תקבל לביתך צו גיוס.

אם אינך לומד בישיבה

 1. חתימה על טופס הצטרפות למסלול נצח / שח"ר.
 2. יצירת קשר עם לשכת הגיוס בטלפון, על מנת לתאם בדיקות רפואיות ובדיקות נתונים,
  ולהצהיר שהינך רוצה להתגייס לתכנית נצח/שח"ר. ניתן להגיע, ללא תאום, בשעות הבוקר המוקדמות.
 3. במידה והינך מחזיק כבר בצו גיוס, יש להגיש בקשה לדחיית גיוס בפקס, בהתאם לתכנית אליה אתה מתגייס.
 4. לאחר תהליך זה, תקבל לביתך צו גיוס מעודכן.

אם אתה פטור משירות ביטחון: (רלוונטי לשח"ר בלבד)

 1. חתימה על טופס הצטרפות למסלול שח"ר.
 2. הגשת בקשה לערעור הפטור בפקס, בליווי המסמכים מן הגורמים הרפואיים הרלוונטיים בתחום הפטור
  (לדוגמה: פטור על רקע נפשי מצריך אישור של פסיכולוג או פסיכיאטר).
  חשוב לציין שייתכן ולא תאושר חזרה מפטור. כמו כן, לאחר חזרה מפטור לא תאופשר שיבה לפטור משירות.
 3. בהמשך, תזומן לוועדה עליונה שתחליט האם אתה מתאים לשירות ביטחון.
 4. הגשת בקשה בפקס לגיוס לפי אורך שירות התכנית אליה אתה מתגייס.
 5. יצירת קשר עם לשכת הגיוס בטלפון, על מנת לתאם בדיקות רפואיות ובדיקות נתונים,
  והצהרה כי רצונך להתגייס למסלול שח"ר. ניתן להגיע ללא תאום בשעות הבוקר המוקדמות.
 6. קבלת צו גיוס.

אורך השירות

אורך השירות יקבע על פי החוק עבור כל מועמד לשירות ביטחון.
אורך השירות נקבע על פי הנתונים האישיים ונמשך בין שנה וארבעה חודשים לשלוש שנים.

ישנם מקצועות בהם מחויב שירות ארוך יותר. ולכן, באם המועמד מעוניין להשתלב במקצועות אלו,
יהיה עליו לחתום על הארכת שירות בחובה או בקבע כפי שיידרש.